مقالات بخش پزشکان

در این بخش مطالب علمی و تخصصی مورد نیاز همکاران پزشک و متخصصین گرامی گردآوری و منتشر می شود

CMR in arrhythmia

Download: CMR and SCD risk stratification Download: DCM and Fibrosis Download: MRI in patients with cardiac electronic devices Download: CMR in EP

ادامه مطلب»