مقالات آریتمی

Guidelines / consensus
کلینیک آریتمی توانیر

CMR in arrhythmia

Download: CMR and SCD risk stratification Download: DCM and Fibrosis Download: MRI in patients with cardiac electronic devices Download: CMR in EP

ادامه مطلب »

در این بخش سعی شده است بیماری های قلبی و راه های درمان آن ها به بیانی علمی اما با زبان ساده برای کمک به بیماران آماده شود

در این قسمت مطالب علمی و تخصصی مورد نیاز همکاران پزشک و متخصصین گرامی گردآوری و منتشر می شود