تماس با ما

88881891
88793628
88793389

09127166410

اینستاگرام

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان توانیر(عباسپور)، پلاک 22​

حضور پزشکان کلینیک آرتیمی

شنبه

دکتر محمود افتخارزاده

14:00 الی 19:00

—————

یکشنبه

دکتر مهرداد میرمعصومی

10:00 الی 19:00

————

دوشنبه

دکتر محمود افتخارزاده

10:00 الی 19:00

————–

سه شنبه

دکتر مهرداد میرمعصومی

14:00 الی 19:00

—————–

چهارشنبه

دکتر مهرداد میرمعصومی

10:00 الی 14:00

دکتر محمود افتخارزاده

14:00 الی 19:00

آدرس کلینیک در گوگل مپ

آدرس کلینیک در گوگل ویز

آدرس کلینیک در بلد